bendenkalanlar:

“Seni tekrardan geri getirmeyi dilerdim, aşkım. 
Bir gün, yalnızca bir gün için.”